Ondertekening convenant KEaRN Buurtbemiddeling

Vijf jaar KEaRN Buurtbemiddeling wordt bekrachtigd met ondertekening convenant

Op maandag 5 oktober jl. ondertekenden de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, woningcorporaties WoonFriesland en SWA (Stichting Woningbouw Achtkarspelen) en welzijnsorganisatie KEaRN een convenant Buurtbemiddeling. Norma Klarenbeek, coördinator van KEaRN Buurtbemiddeling, noemde het een belangrijk moment: “Het is een mooie basis om de samenwerking nog beter op elkaar af te stemmen!”

Vanwege de coronamaatregelen was er een aangepaste ondertekening. Namens de gemeenten ondertekenden de beide burgemeesters, Jeroen Gebben (Tytsjerksteradiel) en Oebele Brouwer (Achtkarspelen) en namens KEaRN Welzijn directeur bestuurder Anneke Adema in de raadzaal van de gemeente Tytsjerksteradiel. De ondertekening namens WoonFriesland (door directeur bestuurder Sigrid Hoekstra) en SWA (door directeur bestuurder Emmy Elgersma) zal later deze week plaatsvinden. Via een online verbinding met ‘Cyber beppe’ waren beleidsmedewerker Nynke Talstra en Koos Veltman (WoonFriesland, lid stuurgroep) ook aanwezig bij de ondertekening.

Buurtbemiddeling viert eerste lustrum
KEaRN is door de gemeenten in 2015 gevraagd Buurtbemiddeling op te zetten in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. De afgelopen vijf jaar is er een uitstekende samenwerking ontstaan tussen de beide gemeenten, de politie, het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, woningcorporatie SWA en KEaRN Welzijn. Het lustrum dat dit jaar wordt gevierd, krijgt met de ondertekening van het convenant een extra feestelijk tintje.

KEaRN Buurtbemiddeling is inmiddels een begrip geworden. Veel inwoners vinden zelf de weg naar KEaRN Buurtbemiddeling en maken dankbaar gebruik van de diensten van de vrijwillige buurtbemiddelaars. Als onpartijdige en deskundige gesprekspartners helpen zij bij het vinden van duurzame oplossingen voor allerlei problemen zoals geluidsoverlast, erfafscheiding of verstoorde relaties. Ook de gemeenten, woningcorporaties en de politie omarmen KEaRN Buurtbemiddeling als het gaat om het vinden van oplossingen voor problemen tussen buren. Verstoring van de openbare orde valt onder de politie en ernstige en structurele woonoverlast pakken de woningcorporaties op.

Samenwerking geregeld in convenant
Het convenant Buurtbemiddeling legt de samenwerking vast tussen de gemeenten, de beide woningcorporaties en KEaRN Welzijn. De politie ondertekent het convenant weliswaar niet, maar is tevens een belangrijke partij als het gaat om buurtbemiddeling. Dit samenwerkingsdocument geeft inwoners de zekerheid van kwaliteit van de werkwijze van KEaRN Buurtbemiddeling. Op die manier kan nog betere service worden verleend aan inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen die er zelf niet uitkomen bij een geschil met hun buren. Voor het aanvragen van KEaRN Buurtbemiddeling kunnen de buren zich melden bij KEaRN. Inwoners blijven zelf verantwoordelijk voor het oplossen van conflicten. Klarenbeek: “De oplossing moet uiteindelijk bij de mensen zelf vandaan komen. Wij zitten feitelijk op onze handen. Wel kunnen we mensen wijzen op dingen die ze zelf niet meer zien, bijvoorbeeld wanneer er veel negativiteit is.”
Het beoogde resultaat van de inzet van KEaRN Buurtbemiddeling is een sterkere buurt waar mensen prettig met elkaar kunnen wonen.
Voor meer informatie kunt u HIER terecht of bellen met 06-55841440 (Norma Klarenbeek).