Signaleringskaart jonge mantelzorgers overhandigd

Jonge mantelzorgers: niet te missen

Eén op de vier jongeren groeit op met zorg. Om deze groep meer aandacht te geven, is ieder jaar de eerste week van juni de ‘Week van de jonge mantelzorger’. Ook KEaRN Steunpunt Mantelzorg vraagt extra aandacht voor deze groep mantelzorgers, onder andere via een signaleringskaart.

Zorgtaken, zorgen maken en zorg missen: dat is de dagelijkse realiteit voor een kwart van alle jongeren in Nederland. Om zowel leerlingen als docenten hier bewust van te maken, waren KEaRN Steunpunt mantelzorg en de jongerenwerkers van KEaRN op donderdag 3 juni aanwezig op het Singelland College in Burgum. Want hoe (h)erken je nu eigenlijk een jonge mantelzorger?

Om de leerlingen beter te laten begrijpen wat een jonge mantelzorger is en doet, werd er tijdens de pauzes een korte Kahootquiz gespeeld. Na afloop van de quiz gaven sommige leerlingen aan dat zij zichzelf of iemand in hun omgeving herkenden als jonge mantelzorger. In iedere klas bleken wel een aantal mantelzorgers aanwezig te zijn, soms wel vijf. Sommige leerlingen hebben een tasje met informatie gevraagd voor een vriend of vriendin waarvan zij dachten dat dit een jonge mantelzorgers is.

Voor de leerkrachten is door KEaRN Steunpunt Mantelzorg een speciale signaleringskaart ontwikkeld. Deze is door Lysbeth Nicolai van KEaRN Steunpunt Mantelzorg op het schoolplein overhandigd aan zorgcoördinator Karin de Rouwe (zie foto). Ter ondersteuning werd bij deze kaart een presentatie aangeboden aan de leerkrachten.

Voor meer informatie of vragen over (jonge) mantelzorgers kunt u altijd terecht bij KEaRN Steunpunt Mantelzorg. Dat kan door te bellen naar 0511 – 46 5200, door een e-mail te sturen naar mantelzorg@kearn.nl of door een kijkje te nemen op www.mantelzorg-kearn.nl