’t Stationnetje Jong

’t Stationnetje nu ook voor jongeren van 12 – 16 jaar!

’t Stationnetje van KEaRN kan dankzij extra financiële steun van Fonds 21 (€30.000) starten met “Stationnetje Jong’. Hiermee kunnen zij nu ook de groep tussen de 12 en 16 jaar ondersteuning bieden bij het werken aan hun doelen.

In Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wonen 3.830 jongeren in de leeftijd van 12 – 16 jaar. Voor deze groep bestond nog geen aanbod zoals die van ’t Stationnetje. Toch kreeg men daar de laatste tijd steeds meer aanmeldingen van jongeren uit deze leeftijdsgroep. Melanie Berends, projectleider van ’t Stationnetje: “Juist deze groep bevindt zich middenin de zoektocht naar zichzelf en het ontdekken van elkaar. Het is fijn dat we ook hen nu kunnen ondersteunen bij het werken aan hun doelen!” Ook in deze leeftijdscategorie bevinden zich jongeren die al in de periode voor de coronamaatregelen problemen ervaarden. Berends: “Juist deze jongeren worden extra geraakt door de coronacrisis. Zij zakken af naar verveling, vereenzaming en het gevoel er niet meer toe te doen. Ook depressiviteit neemt toe bij deze groep jongeren.”

Nu kan ook deze groep, net als jongeren tussen 16 en 28 jaar, terecht kan bij één van de twee locaties van ’t Stationnetje (Hurdegaryp en Buitenpost). Hier kunnen zij werken aan hun doelen op het gebied van bijvoorbeeld school of leefstijl. Zij krijgen hierbij ondersteuning van professionele projectmedewerkers, vrijwilligers en mede-jongeren. Dankzij “Stationnetje Jong” kan ’t Stationnetje nu jongeren van 12 tot 28 jaar begeleiden bij hun zoektocht naar hun eigen talenten, maatschappelijke impact, sociale verbinding en zelfontwikkeling.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van Fonds 21.