Week van de Mediawijsheid

Het afgelopen jaar zijn we massaal online gegaan. Dat is ook terug te zien in de cijfers: zo’n driekwart
van de mensen gebruikte in 2020 online media zoals WhatsApp en videobellen. In 2015 was dat nog
57% (SCP, 2021). We ervaren veel plezier en gemak van ons gebruik van online media. We werken
en leren op afstand en houden contact met familie en vrienden.

Maar ons leven in die online wereld staat ook onder druk. Waar we online met elkaar in verbinding
staan, maken we ons zorgen over de verdeeldheid tussen mensen (SCP, 2019). Waar alle kennis van
de wereld een binnen handbereik ligt, is het door steeds meer desinformatie moeilijk te beoordelen of
iets echt waar is (Rathenau Instituut). En waar we ons online vrij kunnen bewegen, voelt online soms
niet veilig door haat en cybercriminaliteit. Hoe zorgen we ervoor dat de online wereld een prettige en
sociale plek blijft? Oftewel, hoe houden we het samen sociaal online?

Tijdens de Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november) geven we op onze social media kanalen extra aandacht aan mediawijsheid.
KEaRN organiseert in samenwerking met Bibliotheken Noord Fryslân op verschillende basisscholen in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel de training Mediawijsheid. Nieuwsgierig of dit ook wat is voor jouw school? Check het HIER!