Foto Safari

Hoe zien kinderen de wereld waarin zij leven? Wat zou er volgens hen anders kunnen? Waar voelen ze zich veilig? En waar juist niet? Door middel van foto’s, die kinderen zelf maken, willen we dit letterlijk en figuurlijk in beeld brengen.

Kinderen zien de wereld om hen heen vaak anders dan volwassenen. Wat door een volwassene leuk wordt gevonden, kunnen kinderen juist heel ‘stom’ vinden. Ook hebben kinderen veel leuke en creatieve ideeën. Dus waarom nemen we de stem van kinderen niet wat vaker mee als het gaat om het maken van beslissingen? Het is toch raar dat er dingen voor kinderen worden bedacht, maar niet aan hen wordt gevraagd wat zij zélf graag willen.

Kinderparticipatie
Er wordt al steeds vaker aan inwoners en jongeren gevraagd naar hun ideeën als het gaat om beleidsvorming.
Helaas gebeurt het nog (te) vaak dat de stem van kinderen wordt vergeten. Dit wordt niet bewust gedaan, er wordt gewoon niet altijd bij stil gestaan. Helaas zijn kinderen vaak de vergeten groep als het gaat om burgerparticipatie. Daar wil KEaRN met de Foto Safari verandering in brengen! Kinderparticipatie in optima forma.

Hoe werkt het?
We gaan met kinderen op ‘safari’ in hun straat, dorp of wijk. Ze krijgen een fototoestel mee waarmee ze kunnen vastleggen hoe zij hun woon- en leefomgeving ervaren. Wat is voor hen een fijne plek om te spelen? Waar zouden ze graag dingen anders zien? Welke straat is onveilig?

Door kinderen zelf op pad te laten gaan (natuurlijk onder begeleiding van volwassenen) en ze zelf foto’s te laten maken, kunnen zij ook zelf aangeven wat zij belangrijk vinden. Het wordt direct visueel gemaakt.
De foto’s worden in een creatieve sessie met de kinderen besproken: wat zijn de verhalen achter de foto’s? Deze input kan gebruikt worden als bouwsteen voor de sociale basis in de gemeenten.

Doel van de Foto Safari:
• Verbinden van inzichten vanuit kinderen als bouwsteen voor de sociale basis.
• Kinderen een zichtbare plek geven binnen de sociale basis
• Stimuleren van kansen voor kinderen om mee te denken en mee te denken bij het vormgeven van beleid.
• Versterken van kinderkracht en daarmee kinderparticipatie.

De Foto Safari is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar uit Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de Foto Safari?
Neem dan contact op met Alie Klompmaker via alie.klompmaker@kearn.nl of via 06 – 11214764.