Groeten van…..!

Wie herkent niet dat onverwachte blije gevoel dat je kunt hebben als er een kaartje op je deurmat valt.
Iemand heeft de moeite genomen om een kaart voor je uit te zoeken, er een mooie tekst op te schrijven en daarna ook nog op de bus te doen.
Je leest de tekst en krijgt een glimlach op je gezicht en een warm gevoel.
Iemand die aan je denkt!

Het project: Groeten van……!
Het project Groeten van…..! is een creatief project voor jong en oud(eren) waar kaarten gemaakt en verstuurd worden. In alle dorpen in Tytsjerksteradiel worden creatieve workshops georganiseerd waar de kaarten gemaakt worden.  Jong en oud(eren) gaan samen aan de slag en maken een kaartje voor iemand waarvan zij denken, die wel een kaartje verdient.
Dit kaartje wordt tijdens de workshop gemaakt en verstuurd! De workshops zijn geschikt vooral zowel jong als oud(eren). Er wordt per dorp gekeken hoe de verbinding tussen jong, oud en eventueel plaatselijke verenigingen gemaakt kan worden.

Doel van het project:
• Verbinden van jong en oud (het verbinden van diverse generaties)
• Ontmoeting stimuleren
• Talentstimulering
• Eenzaamheid bespreekbaar maken

Samenwerkingspartners
In de verschillende dorpen waar het project Groeten van…..! wordt uitgevoerd, zal gekeken worden of er de samenwerking kan worden gezocht met lokale partijen. Hierbij kan gedacht worden aan seniorenclub, de ouderensoos, een jeugdsoos of de lokale vrouwenclub. Elke keer wordt ingezet op maatwerk en aansluiten bij lokale netwerken en bestaande contacten in de dorpen.

En verder…..
Het project Groeten van….! kan het probleem rondom eenzaamheid niet oplossen. Het kan er wel voor zorgen doordat er een kaartje bij iemand op de deurmat valt, waardoor mensen dat warme gevoel krijgen dat er iemand is die aan ze denkt.

Daarnaast laat het project Groeten van….. ! kinderen kennis maken met het schrijven van een kaartje. Want hoe doe je dat eigenlijk? In dit digitale tijdperk waar groeten via social media worden verzonden, gebeurt het schrijven van kaarten en brieven namelijk bijna niet meer. Tijdens deze workshops kunnen ze een kaart maken én versturen: op de ‘ouderwetse’ manier.
Voor -en achter naam op de kaart zetten, het zoeken van de straat, postcode en juiste woonplaats. En daarna de postzegel plakken en op de bus doen: overige bestemming of streekpost?

Wat zou het mooi zijn dat door dit project we weer meer kaartjes naar elkaar gaan sturen. Gewoon om iemand te laten weten dat je aan hem of haar denkt!

Meer informatie:  neem contact op met Doetie van der Lijn:
doetie.vanderlijn@kearn.nl