’t Stationnetje

Je vindt ’t Stationnetje in Hurdegaryp (Stationsweg 43), Burgum (Glinstra State), Surhuisterveen (De Base bij it Maskelyn), Buitenpost (It Koartling, Schoolstraat 31) en in De Westereen.

Check ook www.stationnetje.com

Juni 2021: Meer informatie over “Stationnetje Jong” (voor jongeren van 12 – 16 jaar) vind je HIER!

Ook tijdens de coronatijd kun je bij ’t Stationnetje terecht. In dit filmpje vertellen deelnemers en medewerkers van ’t Stationnetje hier meer over:

November 2020: Nu ook een locatie in Buitenpost!!

Voormalig stationsgebouw Hurdegaryp: startpunt voor de toekomst?

’t Stationnetje is de naam van een door KEaRN Welzijn ontwikkeld project voor én van jongeren van 14 tot 30 jaar. Het project ondersteunt via diverse ‘sporen’ jongeren bij het realiseren van hun doelen en het werken aan hun toekomst. KEaRN Welzijn heeft vanuit het Oranjefonds financiering ontvangen waarmee het voortraject voor project ’t Stationnetje van start konden gaan.

 ’t Stationnetje biedt jongeren een kans om te werken aan hun toekomst
’t Stationnetje is een project voor en door jongeren tussen de 14 en 30 jaar, woonachtig in de gemeente Tytsjerksteradiel of Achtkarspelen. Door te luisteren naar en ruimte te geven aan dat wat zij willen bereiken, wordt hen de kans geboden zelf aan hun toekomst te werken. Jongeren komen bij ’t Stationnetje met een eigen doel gericht op persoonlijke ontwikkeling, studie en/of werk. Je hoeft dus geen probleem te hebben, maar wel een doel waar je aan wilt werken en je voor wilt inzetten!

Iedere jongere wordt vanuit ‘t Stationnetje gekoppeld aan een mentor/coach die ondersteuning en begeleiding biedt in het proces naar het behalen van dit doel.

Om de kansen die ’t Stationnetje biedt daadwerkelijk te realiseren, wordt er samengewerkt met onder andere de gemeente Tytsjerksteradiel, Werktijd BV, het onderwijs en andere lokale partijen. Dankzij de financiering vanuit het Oranjefonds en SNN-LEADER “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland” kan dit project van start tot de zomer van 2021. Meer informatie over ’t Stationnetje is te vinden op Facebook, Instagram en YouTube.

MDT bij ‘t Stationnetje
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) gaat over je vrijwillig inzetten voor de maatschappij: het hebben van impact en talentontwikkeling bij jongeren tussen de 14 en 30 jaar uit Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Jongeren kunnen binnen ’t Stationnetje zelf invulling geven aan MDT. Iets voor een ander doen en daardoor zelf een stap verder komen, dat is het idee. Jongeren ontwikkelen zich, vergroten hun zelfvertrouwen én het brengt mensen vanuit verschillende achtergronden met elkaar in contact. Ook binnen ’t Stationnetje MDT staan de persoonlijke ontwikkeling, eigen regie en ideeën vanuit de jongeren centraal.

Meer informatie
melanie.berends@kearn.nl of marten.vanderwal@kearn.nl

of kijk eens op de site van ’t Stationnetje  

Natuurlijk kun je ook altijd gewoon een keertje langskomen!

Klik HIER voor de flyer van ’t Stationnetje.

Er worden vaak workshops gegeven bij ’t Stationnetje. Zoals een workshop vloggen, waar natuurlijk ook een filmpje van gemaakt is:

In onderstaand filmpje vertelt een deelneemster over haar ervaringen bij ’t Stationnetje. (Bron: Oranjefonds, juli 2019)

In onderstaand filmpje geeft Danique een rondleiding door ’t Stationnetje (bron: Aktiefonline)

Mini-reportage van Omrop Fryslân d.d. 29 januari 2019:

De opening op 30 januari: 

Het verhaal van Sergio, deelnemer bij ’t Stationnetje

’t Stationnetje is mogelijk door ondersteuning van:

’t Stationnetje – Spoor onbeperkt wordt mogelijk gemaakt door:
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”: