KEaRN ontvangt €10.000 van Kansfonds voor BAAS

KEaRN Welzijn ontvangt een bijdrage van €10.000 van Kansfonds voor het vierde jaar van het digitale spel BAAS. Met deze bijdrage kan het spel ook in 2020 worden ingezet om kinderen bewust te maken van maatschappelijke thema’s, zoals armoede en gezond leven. Sinds de start van het BAAS project in 2017 heeft het Kansfonds met bijdragen ontwikkeling en uitvoering van het spel mogelijk gemaakt.

BAAS is een digitaal spel dat maatschappelijke thema’s, zoals armoede, bespreekbaar maakt. BAAS is ontwikkeld voor en door kinderen van 8 tot 12 jaar. In het spel laten kinderen straathondje Bonny uit, terwijl ze ondertussen op zoek gaan naar virtueel verstopte vragen. Met hulp van augmented reality zien ze het digitale hondje op de tablet door hun eigen straat lopen.

‘Welvaart is niet voor elk kind vanzelfsprekend’, zegt Alie Klompmaker van welzijnsorganisatie KEaRN, medeontwikkelaar van BAAS. ‘Met dit spel maken we kinderen daarvan bewust. Ook heeft BAAS een signalerende functie en kunnen we ouders ondersteunen als dat nodig is.’

KEaRN onderzoekt in welke straten het BAAS spel nut kan hebben. Soms naar aanleiding van signalen van gebiedsteams, kerken of buurtverenigingen. Daarnaast informeert de welzijnsorganisatie de buurt en benadert ze gezinnen om mee te doen. In het vervolgtraject van BAAS kunnen kinderen hun ideeën tegen armoede verder uitwerken. Alie: ‘Zo helpen we kinderen en de buurt om hun eigen initiatief en de eigen regie te vergroten.’

Kansfonds

Een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. Daar staat Kansfonds voor. Jaarlijks steunt het fonds zo’n 500 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van betrokken mensen die iets willen doen voor de kwetsbaren in hun omgeving.