Kids in actie voor speelgoed- en kledingbank Burgum!

In Glinstra State is al een tijdje een kook- en bakgroepje actief. Deze jongens en meisjes zijn niet alleen goed in het bereiden van lekkere gerechten: ze zijn ook maatschappelijk zeer betrokken. Dat blijkt wel uit de actie die ze zelf hebben opgezet voor de kleding- en speelgoedlbank Burgum.

Vanuit het project BAAS is deze groep een project gestart, waarbij ze spullen inzamelen voor de kleding- en speelgoedbank Burgum. In de feestmaand december hebben ze op hun scholen een inzamelingsactie georganiseerd voor mensen die het helaas minder goed hebben dan zij. Daardoor zijn er ruim 600 mensen in actie gekomen op alle basisscholen in Burgum: de Arke, ’t Partoer en de Reinbôge.

Donderdag 18 december worden al deze spullen door de kinderen met de nieuwe bus van het jeugd- en jongerenwerk van KEaRN (de MOP: mobiele ontmoetingsplek) naar de kleding- en speelgoedbank gebracht. Ze zullen hier een rondleiding krijgen, zodat ze zien waar de spullen voor gebruikt worden. Het is goed om je bewust te zijn dat je altijd iets voor een ander kunt betekenen.

De kids van het clubje met Renske en Naomi

KEaRN is super trots op deze kinderen. Wij geloven in de kracht van alle mensen, ook die van kinderen. Deze actie laat zien dat je, hoe jong je ook bent, in staat bent om mensen in beweging te krijgen en iets voor een ander te doen. Kinderparticipatie in optima forma!

Naast de inzamelingsactie, kwamen de kinderen van het kook- en bakgroepje (o.l.v Renske en Naomi van kinderwerk Glinstra State) met het plan om ook de vrijwilligers van de kleding- en speelgoedbank in het zonnetje zetten. Zij bereidden daarom op woensdag 17 december een heus kerstdiner voor de vrijwilligers. “Omdat zij zoveel voor anderen doen, willen we iets aan hun geven”, vertelt één van de kinderen. De vrijwilligers hebben in kerstsfeer genoten van al het lekkers dat de kinderen voor hen klaar hadden gemaakt en waren zeer ontroerd door dit mooie gebaar.

Heeft u zelf nog bruikbare kleding of speelgoed en wilt u dit inleveren bij de kleding- en speelgoedbank? Dat kan op donderdag 18 en vrijdag 19 december aan de Meester W.M. Oppedijk van Veenweg 24 in Burgum.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Doetie van KEaRN via doetie.vanderlijn@kearn.nl of via 06 11093264.