Achtkarspelen

Wij zijn team KEaRN Achtkarspelen. Ons team is actief in alle dorpen van de gemeente en bestaat uit buurtwerkers en jongerenwerkers. Ook zijn we er voor vrijwilligers en mantelzorgers oftewel vrijwillige inzet en mantelzorg (VIM).

De buurtwerkers zijn betrokken bij de dorpen en werken aan vraagstukken over welzijn en leefbaarheid. Zij richten zich op het versterken en vergroten van het welbevinden (‘geluksgevoel’) van inwoners. Buurtwerkers zetten zich samen met de inwoners in voor zaken die het dorp of de straat prettig(er) maken om te wonen.

De jongerenwerkers zijn er voor jongeren van 12 tot 23 jaar. Ze werken onder de naam Team Jong.
Het werk is gericht op de positieve ontwikkeling van jongeren en daarom houden zij zich bezig met problemen waar jongeren tegenaan lopen.
Daarnaast gaat aandacht uit naar het werken aan een omgeving waarin jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien. Je vindt onze jongerenwerkers op straat en op school. Ook kunnen jongeren terecht bij ’t Stationnetje van KEaRN.

’t Stationnetje van KEaRN is een plek voor jongeren van 14 tot 28 jaar waar aan doelen gewerkt kan worden. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld gitaar leren spelen, het leren van een nieuwe taal, op zoek naar een kamer of de juiste opleiding of het organiseren van een activiteit. We kijken niet naar wat er allemaal niet kan of lukt, maar juist naar wat er wél mogelijk is.

Jongeren kunnen bij ’t Stationnetje ook een MDT-reis maken: een figuurlijke reis, waarin jongeren meer leren over zelfontwikkeling, talentontdekking en sociale verbinding. Je vindt ’t Stationnetje in Buitenpost (It Koartling) en in Surhuisterveen (The Base, it Vleckehûs).
Meer info? Check dan www.stationnetje.com

Vrijwillige inzet en mantelzorg: KEaRN is er ook voor vrijwilligers en mantelzorgers. Deze ondersteuning doen we vanuit het onderdeel Vrijwillige inzet & Mantelzorg (VIM).

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en informele zorg zijn vaak nauw met elkaar verbonden. Door deze expertises samen te voegen, worden doorverwijzingen voorkomen en kan er sneller, doeltreffender en passender worden gehandeld. Bovendien kan er door veranderende contacten ook samenwerking elders ontstaan, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan maatjesprojecten voor jongeren en voor mensen met psychische problematiek.

Vrijwillige inzet & Mantelzorg bestaat uit:
– KEaRN Vrijwilligerscentrale
– KEaRN Steunpunt Mantelzorg
– Maatjesproject De Opstap
– Buurtbemiddeling
– Dyn Ynset
– Amargi – vroegsignalering schulden
– ANWB AutoMaatje

De medewerkers van KEaRN ondersteunen ook inwoners die zelf iets willen betekenen voor de gemeenschap en kunnen hen helpen om initiatieven vorm te geven en te realiseren. Regioteam KEaRN Achtkarspelen werkt samen met inwoners en organisaties, verenigingen, bedrijven en instanties.

Zelf uw zorg regelen?
Bekijk de Sociale kaart. Op deze website vindt u alle informatie over organisaties en activiteiten in de gemeente. Het aanbod richt zich op zorg en welzijn, wonen, werk, inkomen, jeugd en gezin. Bij alle organisaties kunt u zelf terecht met uw vraag.
Ga hier naar de Sociale kaart Achtkarspelen – externe link

CONTACT
Team KEaRN Achtkarspelen is op de volgende manieren te bereiken:
M:  teamachtkarspelen@kearn.nl
T:   0511 – 46 52 00 (op werkdagen tot 12.00 uur)

Directe contactgegevens van de medewerkers vindt u op deze pagina.


VoorDoorMetElkaar

Klik HIER om de laatste VoorDoorMetElkaar pagina te bekijken, de pagina met de laatste nieuwtjes over KEaRN Welzijn in Achtkarspelen.