Achtkarspelen

Wij zijn regioteam KEaRN Achtkarspelen. Ons team is actief in alle dorpen van de gemeente en bestaat uit opbouwwerkers en een jongerenwerker.

De opbouwwerkers zijn betrokken bij de dorpen en werken aan vraagstukken over welzijn en leefbaarheid. Zij richten zich op het versterken en vergroten van het welbevinden (‘geluksgevoel’) van inwoners. Opbouwwerkers zetten zich samen met de inwoners in voor zaken die het dorp of de straat prettig(er) maken om te wonen.

De jongerenwerker is er voor inwoners van 12 tot 23 jaar.
Het werk is gericht op de positieve ontwikkeling van jongeren en daarom houdt de jongerenwerker zich ook bezig met problemen waar jongeren tegenaan lopen.
Daarnaast gaat aandacht uit naar het werken aan een omgeving waarin jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien.

De medewerkers van KEaRN ondersteunen ook inwoners die zelf iets willen betekenen voor de gemeenschap en kunnen hen helpen om initiatieven vorm te geven en te realiseren. Regioteam KEaRN Achtkarspelen werkt samen met inwoners en organisaties, verenigingen, bedrijven en instanties. Ook het KEaRN Expertisecentrum vrijwillige inzet en mantelzorg is een belangrijke partner.

CONTACT
Regioteam KEaRN Achtkarspelen is op de volgende manieren te bereiken:
M:  teamachtkarspelen@kearn.nl
T:   0511 – 46 52 00 (op werkdagen tot 13.00 uur)

Directe contactgegevens van de medewerkers vindt u op deze pagina.

VoorDoorMetElkaar

Klik HIER om de laatste VoorDoorMetElkaar pagina te bekijken, de pagina met de laatste nieuwtjes over KEaRN Welzijn in Achtkarspelen.