Tytsjerksteradiel

Wij zijn regioteam Tytsjerksteradiel.

Ons team bestaat uit jongeren- en opbouwwerkers en is actief in de gehele gemeente Tytsjerksteradiel.
De jongerenwerkers komt u tegen op plekken waar jongeren samenkomen, zoals jeugdhonken, keten, winkelcentra en overige hangplekken. De opbouwwerkers zijn vooral betrokken bij leefbaarheidsvraagstukken in de dorpen. Hen treft u bij dorpsbelangen, verenigingen, burgerinitiatieven, in dorp en buurt en binnen samenwerkingsverbanden.

Wat opbouwwerkers en jongerenwerkers met elkaar gemeen hebben, is dat ze (burger)initiatieven initiëren en ondersteunen, maar deze vooral niet overnemen. De jongeren en andere betrokken inwoners blijven altijd zelf verantwoordelijk voor en de regie houden over hun eigen activiteit of project. 

U bereikt ons het makkelijkst door een e-mail te sturen naar teamtdiel@kearn.nl, met een telefoontje naar KEaRN, 0511-465200 (elke werkdag tot 13.00 uur) of via onze Facebook-pagina’s: 

www.facebook.com/kearnwelzijntdiel en

www.facebook.com/WhatTdiel


Iedere twee maanden verschijnt in de Actief  een info-pagina met de laatste nieuwtjes. De laatste versie kunt u HIER lezen.