Tytsjerksteradiel

Wij zijn regioteam Tytsjerksteradiel.

Ons team bestaat uit buurtwerkers en jongerenwerkers en is actief in de gehele gemeente Tytsjerksteradiel.

De jongerenwerkers zijn er voor inwoners van 12 tot 23 jaar.
Het werk is gericht op de positieve ontwikkeling van jongeren en daarom houden zij zich bezig met problemen waar jongeren tegenaan lopen.
Daarnaast gaat aandacht uit naar het werken aan een omgeving waarin jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien.
De jongerenwerkers komt u tegen op plekken waar jongeren samenkomen, zoals jeugdhonken, keten, winkelcentra en overige hangplekken.

De buurtwerkers zijn vooral betrokken bij leefbaarheidsvraagstukken in de dorpen. Hen treft u bij dorpsbelangen, verenigingen, burgerinitiatieven, in dorp en buurt en binnen samenwerkingsverbanden.

Wat buurtwerkers en jongerenwerkers met elkaar gemeen hebben, is dat ze (burger)initiatieven initiëren en ondersteunen, maar deze vooral niet overnemen. De jongeren en andere betrokken inwoners blijven altijd zelf verantwoordelijk voor en de regie houden over hun eigen activiteit of project. 

U bereikt ons het makkelijkst door een e-mail te sturen naar teamtdiel@kearn.nl, met een telefoontje naar KEaRN, 0511-465200 (elke werkdag tot 12.00 uur) of via onze Facebook-pagina’s: 

www.facebook.com/kearnwelzijntdiel en

www.facebook.com/jongerenwerk


Iedere twee maanden verschijnt in de Actief een info-pagina met de laatste nieuwtjes.
De laatste versie kunt u HIER lezen.