Vrijwillige inzet & Mantelzorg

Vrijwillige inzet & Mantelzorg (VIM) van KEaRN is opgezet om een centrale rol te vervullen voor de formele en informele zorg. Doordat de verschillende onderdelen zoals het Steunpunt Mantelzorg, de Vrijwilligerscentrale en De Opstap onder dit team vallen, versterken we de onderlinge samenwerking. Zo kunnen we  inwoners in beide gemeenten ondersteunen in het verkrijgen en behouden van hun eigen kracht.

 

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en informele zorg zijn vaak nauw met elkaar verbonden. Door deze expertises samen te voegen, worden doorverwijzingen voorkomen en kan er meer adequaat worden gehandeld. Bovendien kan er door veranderende contacten ook samenwerking elders ontstaan, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan maatjesprojecten voor jongeren en voor mensen met psychische problematiek.

Ondergebracht bij team Vrijwillige inzet & Mantelzorg zijn:
De Vrijwilligerscentrale
Steunpunt Mantelzorg
Maatjesproject De Opstap
Buurtbemiddeling
Dyn Ynset
Amargi vroegsignalering schulden
ANWB AutoMaatje
Dag!enDoen!-app

Het team werkt nauw samen met de buurt- en jongerenwerkers van KEaRN en andere partijen, zoals de gebiedsteams. De medewerkers van Vrijwillige inzet en mantelzorg zijn werkzaam in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. 

Vrijwillige inzet & Mantelzorg zijn:
Wynet Bakker KEaRN
Wynet Bakker
Coördinator KEaRN Steunpunt Mantelzorg in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.
Werkdagen: maandag t/m woensdag

Monique Hoekstra KEaRN
Monique Hoekstra
Coördinator Amargi en consulent vrijwillige inzet/maatjesproject De Opstap in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.
Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag

 

Lysbeth Nicolai
Coördinator KEaRN Steunpunt Mantelzorg in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.                 

Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag

 

Jildou Jager KEaRN
Jildou Jager
 
Coördinator KEaRN Vrijwilligerscentrale , Amargi en Dyn Ynset in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.                               
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag.

 

 
Elly van Manen
Coördinator ANWB AutoMaatje en Dag!enDoen!-app
Projectmedewerker Amargi

In de VoorDoorMetElkaar kunt u iedere maand de laatste nieuwtjes lezen, ook over bijvoorbeeld mantelzorg en vrijwilligerswerk!

Klik op de afbeelding hierboven om de laatste VoorDoorMetElkaar te lezen!

 

Ook in de Actief is een informatiepagina van KEaRN te vinden. Deze wordt om de twee maanden geplaatst. De laatste versie vindt u HIER!