Expertisecentrum vrijwillige inzet en mantelzorg

Het Expertisecentrum van KEaRN is opgezet om een centrale rol te vervullen voor de formele en informele zorg. Door de verschillende onderdelen zoals het Steunpunt Mantelzorg, de Vrijwilligerscentrale en De Opstap samen te voegen in het Expertisecentrum, versterken we de onderlinge samenwerking. De bedoeling van het Expertisecentrum is inwoners in beide gemeenten te ondersteunen in het verkrijgen en behouden van eigen kracht.

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en informele zorg zijn vaak nauw met elkaar verbonden. Door deze expertises samen te voegen, worden doorverwijzingen voorkomen en kan er meer adequaat worden gehandeld. Bovendien kan er door
veranderende contacten ook samenwerking elders ontstaan, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan maatjesprojecten voor jongeren en voor mensen met psychische problematiek.

Ondergebracht bij het Expertisecentrum zijn:
– De Vrijwilligerscentrale
– Steunpunt Mantelzorg
– Maatjesproject De Opstap
– Buurtbemiddeling
– Dyn Ynset
– Voor- en Nazorg Schuldhulpverlening
– Platform Informele Zorg

In het Expertisecentrum zijn werkzaam:
Sietske van der Weg, Coördinator Steunpunt Mantelzorg en platform informele zorg in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.
Werkdagen: dinsdag en donderdag

Monique Hoekstra, Consulent Vrijwillige inzet en De Opstap in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Jacqueline Krol, Consulent KEaRN Vrijwilligers Centrale (bemiddeling en organisatiebezoeken).
Werkdagen: maandag en woensdag

Wianka Bosch, Coördinator Expertisecentrum Vrijwillige inzet en Mantelzorg in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en verantwoordelijk voor o.a.: Dyn Ynset, De Opstap, de Dialoog, de Uitdaging en Voor- en Nazorg Schuldhulpverlening.
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Norma Klarenbeek, Coördinator Buurtbemiddeling

In de VoorDoorMetElkaar kunt u iedere maand de laatste nieuwtjes lezen, ook over bijvoorbeeld mantelzorg en vrijwilligerswerk!

Op de KEaRN informatie pagina in de Actief vindt u iedere twee maanden informatie over welzijn in Tytsjerksteradiel. Ook het Expertisecentrum informeert u via deze pagina: