Vrijwillige inzet & Mantelzorg

KEaRN is er ook voor vrijwilligers en mantelzorgers. Deze ondersteuning doen we vanuit het onderdeel Vrijwillige inzet & Mantelzorg (VIM). De medewerkers vervullen een centrale rol voor de formele en informele zorg. 

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en informele zorg zijn vaak nauw met elkaar verbonden. Door deze expertises samen te voegen, worden doorverwijzingen voorkomen en kan er sneller, doeltreffender en passender worden gehandeld. Bovendien kan er door veranderende contacten ook samenwerking elders ontstaan, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan maatjesprojecten voor jongeren en voor mensen met psychische problematiek.

Vrijwillige inzet & Mantelzorg bestaat uit:
De Vrijwilligerscentrale
Steunpunt Mantelzorg
Maatjesproject De Opstap
Buurtbemiddeling
Dyn Ynset
Amargi vroegsignalering schulden
ANWB AutoMaatje

De medewerkers werken nauw samen met de buurt- en jongerenwerkers van KEaRN en andere partijen, zoals de Gebiedsteams. De medewerkers van Vrijwillige inzet en mantelzorg zijn werkzaam in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.