Expertisecentrum vrijwillige inzet en mantelzorg

Het Expertisecentrum van KEaRN is opgezet om een centrale rol te vervullen voor de formele en informele zorg. Door de verschillende onderdelen zoals het Steunpunt Mantelzorg, de Vrijwilligerscentrale en De Opstap samen te voegen in het Expertisecentrum, versterken we de onderlinge samenwerking. De bedoeling van het Expertisecentrum is inwoners in beide gemeenten te ondersteunen in het verkrijgen en behouden van eigen kracht.

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en informele zorg zijn vaak nauw met elkaar verbonden. Door deze expertises samen te voegen, worden doorverwijzingen voorkomen en kan er meer adequaat worden gehandeld. Bovendien kan er door veranderende contacten ook samenwerking elders ontstaan, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan maatjesprojecten voor jongeren en voor mensen met psychische problematiek.

Ondergebracht bij het Expertisecentrum zijn:
– De Vrijwilligerscentrale
– Steunpunt Mantelzorg
– Maatjesproject De Opstap
– Buurtbemiddeling
– Dyn Ynset
– Amargi
– Platform Informele Zorg

Het Expertisecentrum werkt nauw samen met de buurt- en jongerenwerkers van KEaRN en andere partijen, zoals de gebiedsteams. 

In het Expertisecentrum zijn werkzaam:
Wynet Bakker KEaRN
Wynet Bakker
Coördinator KEaRN Steunpunt Mantelzorg en vrijwillige inzet in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Monique Hoekstra KEaRN
Monique Hoekstra
Coördinator Amargi en consulent De Opstap in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.
Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag

 

Lysbeth Nicolai KEaRN

Lysbeth Nicolai
Coördinator KEaRN Steunpunt Mantelzorg en vrijwillige inzet in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.                           
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag

 

Jildou Jager KEaRN
Jildou Jager
 
Coördinator KEaRN Vrijwilligerscentrale en Dyn Ynset in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.                               
Werkdagen: maandag en donderdag. 

Norma Klarenbeek KEaRN Buurtbemiddeling
Norma Klarenbeek
Coördinator
KEaRN Buurtbemiddeling

 

In de VoorDoorMetElkaar kunt u iedere maand de laatste nieuwtjes lezen, ook over bijvoorbeeld mantelzorg en vrijwilligerswerk!

Klik HIER om de laatste VoorDoorMetElkaar te lezen!

 

Ook in de Actief is een informatiepagina van KEaRN te vinden. Deze wordt om de twee maanden geplaatst. De laatste versie vindt u HIER!