Expertisecentrum vrijwillige inzet en mantelzorg

Het Expertisecentrum van KEaRN is opgezet om een centrale rol te vervullen voor de formele en informele zorg. Door de verschillende onderdelen zoals het Steunpunt Mantelzorg, de Vrijwilligerscentrale en De Opstap samen te voegen in het Expertisecentrum, versterken we de onderlinge samenwerking. De bedoeling van het Expertisecentrum is inwoners in beide gemeenten te ondersteunen in het verkrijgen en behouden van eigen kracht.

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en informele zorg zijn vaak nauw met elkaar verbonden. Door deze expertises samen te voegen, worden doorverwijzingen voorkomen en kan er meer adequaat worden gehandeld. Bovendien kan er door
veranderende contacten ook samenwerking elders ontstaan, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan maatjesprojecten voor jongeren en voor mensen met psychische problematiek.

Ondergebracht bij het Expertisecentrum zijn:
– De Vrijwilligerscentrale
– Steunpunt Mantelzorg
– Maatjesproject De Opstap
– Buurtbemiddeling
– Dyn Ynset
– Voor- en Nazorg Schuldhulpverlening
– Platform Informele Zorg

In het Expertisecentrum zijn werkzaam:
Wynet Bakker, Coördinator Steunpunt Mantelzorg en platform informele zorg in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.
Werkdagen: dinsdag en donderdag

Monique Hoekstra, Consulent Vrijwillige inzet en De Opstap in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Wianka Bosch, Coördinator Expertisecentrum Vrijwillige inzet en Mantelzorg in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en verantwoordelijk voor o.a.: Dyn Ynset, De Opstap, de Dialoog, de Uitdaging en Voor- en Nazorg Schuldhulpverlening.
Werkdagen: maandag t/m donderdag

Lysbeth Nicolai, Consulent Steunpunt Mantelzorg en vrijwillige inzet

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Norma Klarenbeek, Coördinator Buurtbemiddeling

In de VoorDoorMetElkaar kunt u iedere maand de laatste nieuwtjes lezen, ook over bijvoorbeeld mantelzorg en vrijwilligerswerk!

Klik HIER om de laatste VoorDoorMetElkaar te lezen!

 

Ook in de Actief is een informatiepagina van KEaRN te vinden. Deze wordt om de twee maanden geplaatst. De laatste versie vindt u HIER!